top of page

Kenelle?

Lyhytterapia sopii kenelle tahansa haastavassa elämäntilanteessa olevalle ihmiselle.

 

Murehtiminen ja masennus

Lyhytterapiamenetelmät sopivat hyvin monille ongelmille, joita nykypäivän kiireinen elämän tyyli helposti aiheuttaa. Ne sopivat esimerkiksi ihmisille jotka kärsivät jatkuvasta murehtimisesta, häiritsevistä ahdistusoireista tai toivovat stressin vähenemistä. Näihin oireisiin on hyvä puuttua ajoissa, ennen kun stressi ja jatkuva väsymys vievät uupumukseen.

Terapiassa opitaan tunnistamaan mielialaan vaikuttavia tekijöitä, ja vaikuttamaan niihin.

 

Paniikki ja ahdistushäiriö

Paniikki- ja ahdistushäiriö on erittäin yleinen oireyhtymä, josta monet kärsivät, usein tietämättä että apua on mahdollista saada. Tämä häiriö ilmenee monessa muodossa, esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelkona, julkisen paikkojen pelkona, fobioina tai pakko-oireina, joiden seurauksena voi olla masennus.

Vaikeat ihmissuhteet

Joskus ihmissuhteessa on konflikteja tai kommunikointiongelmia. Ihmissuhteiden ongelmat syntyvät usein totutuista toimintatavoista, odotuksista ja arvomaailmojen törmäyksestä. Asioiden kohtaaminen ja oman toimintamalli ja kommunikointitavan tunnistaminen selkeytyvät lyhytterapiassa.

Muutokset ja kriisit

Joskus muutokset ja kriisit tuntuvat ylikuormittavilta ja pelottavilta. Lyhytterapiassa tai neuvontakäynnillä voit löytää tukea ajankohtaisessa elämäntilanteessa ja löytää suuntaa muutokseen.

 

Neuvonta

Neuvontakäynti sopii hyvin kun et vielä tiedä tarkasti minkälaista apua olet etsimässä, tai jos ei ole selvää mikä painaa mieltä tai aiheuttaa unettomia öitä. Jatkuva alakuulo ja voimien puute tai sumuinen tunne, että omassa elämässä jokin ei oikein toimi, voi lähteä aukeamaan neuvontakäynnillä.

 

Kenelle ei

Lyhytterapia ei sovi vakavien mielen sairauksien hoitoon kuten ihmisille jotka kärsivät psykoosista, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä tai neurologisista ongelmista.

bottom of page